BrakeQUIP Polska prowadzony jest przez firmę Emko SC:

ul. Kokosowa 26,   72-006 Mierzyn
tel. 601 731 321     tel. 91 88 69 310

fax: 91 88 69 676  •  e-mail: info@brakequip.pl


Biuro Wrocław:    tel. 71 7164 164
Biuro Warszawa: tel. 22 201 9005
wbsrv/bq


Strona producenta USA: www.brakequip.com